Преслав 7

40,00 лв. 30,00 лв.
  • Кат. номер: 0480
+ -
Купи
Моля, изберете:

Сборник

посвещава се на 1120 - годишнината от обявяването на Велики Преслав за столица на България.

съдържание:

П. Георгиев. „Тухленият“ Преслав – реален или въображаем? (Към проблема за ареала на мегаполиса Велики Преслав)

С. Бонев. Личният дворец на преславските владетели

К. Попконстантинов, Р. Костова. Манастирът на Георги, синкел български в Преслав: Историята на една българска аристократична фамилия от Х в.

Х. Харитонов. Погребален обредно-обичаен текст от столицата Преслав

Г. Илиева. Ново сведение за Преслав

E. Corbu. Historical Danube Inluence on Early-Medieval History
Е. Корбу. Историческото влияние на Дунав в ранното средновековие (резюме)

C. Paraschiv-Talmaţchi. Considerations Regarding the Early-Medieval Habitation (9th – 10th Century) from Pantelimonu De Sus, Constanţa County (Campaigns 2010–2012)
C. Paraschiv-Talmaţchi. Някои наблюдения относно ранносредновековните поселения (IX-X век) при Pantelimonu de Sus, окръг Констанца (кампании 2010–2012 г.) (резюме)

Р. Георгиева. Сребърен обков от архитектурния комплекс в югозападната част на царския дворец във Велики Преслав

Т. Михайлова. Медна апликация с клетъчен емайл от Преслав

К. Тотев. Средновизантийски оловен талисман от Преслав

Г. Атанасов. Бронзова ръка – държател на масивен свещник (ламна, козметариция?) от средновековния катедрален храм на Дръстър (Силистра)

К. Рау. Корона или „палмови клонки“. За стилизираните мотиви върху една част от реликварните кръстове с изображения на Богородица Оранта

С. Дончева. Реконструкция на коланни гарнитури по материали от ранносредновековния център за металопластика при с. Златар, Преславско

издателство Фабер

Велико Търново

2013 г.

твърди корици

С. Рябцева. О балканских связах населения Пруто-Днестровского региона. По материалам находок предметов цветной металлообработки

А. Конаклиев. Инструмент от работилница за металообработка край село Надарево, Търговищко

К. Константинов. Комплект занаятчийски инструменти от старобългарското селище при с. Хърсово, община Никола Козлево

P. Lecaque. Notes on the Iconography of the Paintings of the St Demetrius Church in Patalenica, Bulgaria
P. Lecaque. Иконографски наблюдения върху образите на св. Димитър в църквата в Паталеница, България (резюме)

Ц. Бонева. Нoви находки керамика със сграфито украса от Преслав

М. Манолова-Войкова. Стъклени гривни от владетелската църква на Велики Преслав

С. Сорочан. Об эволюции торгово-экономической политики Византии в нижнем Подунавье в VII–X вв.

Н. Николов. Нов моливдовул на цар Петър I (927–969) с кирилски надпис

Д. Димитров. Непубликувани печати на Симеон (893–927) и Петър I (927–969) от фонда на АМ „Велики Преслав“

И. Йорданов. Византийското присъствие в Преслав (971–986). Приносът на сфрагистиката

Ж. Жекова. Велики Преслав през втората половина на ХІІІ в. Залезът на един царстващ град (по нумизатични данни)

Г. Дзанев. Колективна монетна находка от землището на град Цар Калоян, Разградско

Ю. Могаричев. Крым и Нижнедунайский регион: проблема локализации позднеантичных и раннесредневековых историко-географических областей в российской, советской и украинской историографии

К. Стоева. Гробна находка от времето на Великото преселение на народите от раннохристиянска църква № 1 в аула до с. Хан Крум, община Велики Преслав

М. Христов, К. Стоева. Съдове от антична пещ за битова керамика до раннохристиянска църква № 1 в аула до с. Хан Крум, община Преслав

Д. Момчилов. Коланни украси V–VІІ в. от Археологическия фонд на Карнобатския музей