Звезди над Самарканд

Продукти

...от Азия и Европа през епохата на Тимур. На фона на целия разказ изпъква личността на Тимур — пълководец, държавник, завоевател. Ръководна негова мисъл е — «В света няма място за двама владетели». И целият му живот, цялата му дейност са подчинени на страстното желание той да бъде този единствен владетел.
Тимур не се спира пред нищо. Навсякъде животът се подчинява на желязната му воля. И благодарение на тази желязна воля в края на XIV век Тимур успява да обедини разпокъсаните феодални княжества и да създаде единна държава...

 

издателство Народна култура

София

твърди корици

много добро състояние