Долна Мизия и Тракия в римската имперска система ( 193-217/218 г. сл.Хр.)

50,00 лв. 37,50 лв.
  • Марка: Диляна Ботева
  • Кат. номер: 325
+ -
Купи
Моля, изберете:

Книгата раглежда развитието на римските провинции Долна Мизия и Тракия в периода 193217/218 г. Анализиран е целият познат изворов материал  нумизматичен, епиграфски, както и сведенията на античните автори. Обоснован е нов метод на исторически анализ, чрез който е изяснена хронологията на императорските легати в двете провинции и се доказва, че зачестилите варварски нападения срещу Империята, довели до кризата през III в. сл. Хр., започват още в края на II в. Твърди се, че в контекста на римската история засиленият натиска на трансдунавските, вероятно готски племена, в района на Дунавксата делта е един от най-важните проблеми за Принципата. В търсене на изход се утвърждава практиката на обявяване на съвладатели, която трасира пътя към Тетрархията.

Съдържание

Предговор

Въведение

Част I: От Антонини към Севери  Хелвий Пертинакс

1. Военачалник и провинциален управител в Долнодунавските земи

2. Императорът и Долнодунавските земи

Част II: Долна Мизия и Тракия при Септимий Север и неговите синове

1. Монетите като исторически извор

2.1. Moesia inferior: монетарници и монетосечене  Долномизийското провинциално монетосечене и неговите исторически свидетелства

2.2. Thracia: монетарници и монетосечене  Тракийското провинциално монетосечене и неговите исторически свидетелства

3. Септимий Север и неговото семейство в Долна Мизия и Тракия: епиграфска документация

3.1. Moesia inferior

3.2. Thracia

4. Долна Мизия и Тракия в имперската политика на Септимий Север и неговото семейство

Част III: Каракала в Долна Мизия и Тракия  години на самостоятелно управление

1. Moesia inferior: монетосечене

2. Thracia: монетосечене

3. Опит за историческа реконструкция

Част IV: Долна Мизия и Тракия при император Макрин

1. Античните автори и техните свидетелства

2. Долна Мизия и Тракия: проблеми и възможни решения

2.1. Moesia inferior

2.2. Thracia

3. Историческа реконструкция

Част V: Постижения

1. Tabulae synchronae: Legati Augisti pro praetor Moesiae inferioris et Thraciae (a. 192217/218)

2. Tabulae synchronae nummorum Moesiae inferioris et Thraciae (a. 192211)

3. Itinera principum (a. 192217)

4. Върхът все още е забулен в облаци

Литература

Съкращения

Регистър

издателство УИ "Св. Климент Охридски"

София

1997 г.

меки корици

нова