Христо Ботев събрани съчинения т.1-3

  • Марка: Христо Ботев
  • Кат. номер: 0082

събрани съчинения в три тома

Под редакцията на Цвета Унджиева (Първи том), Стефана Таринска (Втори том), Николай Жечев (Трети том).
Редакционна колегия: Петър Динеков (отговорен редактор), Николай Жечев, Стефана Таринска, Цвета Унджиева; редактор: Светла Гюрова.

отлично състояние

издателство Български писател

София

1976 г.

твърди корици