20 поговорки от цял свят, посветени на книгите

5 март 2020
20 поговорки от цял свят, посветени на книгите
 1. „Добрата книга говори сама за себе си“немска поговорка.
 2. „Книгата е като градина, която можем да поберем в джоба си“арабска поговорка.
 3. „Старите истини, старите закони, старите книги, старите приятели и старото вино са най-добрите“полска поговорка.
 4. „Човек без книга – пън недодялан“българска поговорка.
 5. „Четенето на книги премахва скръбта от сърцето“мароканска поговорка.
 6. „Учителите умират, но книгите остават“нидерландска поговорка.
 7. „Погрижете се да имате много книги и много приятели – но се уверете, че ще бъдат от най-добрите и ще си заслужават усилията“испанска поговорка.
 8. „Когато четете книга за първи път, вие завързвате приятелство. Прочетете книгата за втори път и ще се срещнете със стар приятел“китайска поговорка.
 9. „По-добре от невежите са тези, които четат книги. Дори по-добре от тях са тези, които запомнят прочетеното. Още по-добре са онези, които разбират какво четат. А най-добре са тези, които ходят на работа“индийска поговорка.
 10. „Няма такъв крадец като лошата“италианска поговорка.
 11. „Знание без мъдрост е като купчина книги, оставени на гърба на магаре“японска поговорка.
 12. „Всяка книга трябва да бъде „сдъвкана“, за да излезе „сокът“ й“китайска поговорка.
 13. „Не съдете за книгата по корицата й“ английска поговорка.
 14. „Стените са тетрадките на глупаците“арабска поговорка.
 15. „Всеки, който пише книга, трябва да бъде готов да приеме критика“иракска поговорка.
 16. „Не всяко магаре, което носи книги, е образовано“датска поговорка.
 17. „Който знае книга – той има четири очи“българска поговорка.
 18. „Мъдрец без книга е като работник без инструменти“мароканска поговорка.
 19. „Колкото повече грехове признаеш публично, толкова повече книги ще продадеш“американска поговорка.
 20. „Ако книгите ви останат непрочетени, потомците ви ще бъдат невежи“китайска поговорка.

 

Източник: Proverbicals.com

Превод и адаптация: Яна Атанасова